1 Temmuz 2015 Çarşamba

MYSQL'e giriş

Sql Nedir

SQL’in açılımı “Structured Query Language” ‘dir. Türkçe meali ile “Yapılandırılmış Sorgulama Dili” denir. SQL verileri sorgulamak ve yönetmek için kullanılan veritabanı yönetim sistemidir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir.

Temel Mysql İşlemleri 


MySQL'de temel olarak yaptığımız işlemler bir tabloya veri eklemek, bu verileri çekmek, güncellemek ve silmektir. Bu işlemler için ayrı ayrı sql yapıları kullanacağız. Bazı işler daha sistem kurulurken kullanılır. Mesela bir veritabanı yaratmak, ya da yeni tablo oluşturmak.


Tablo Oluşturmak

  1. CREATE TABLE `tablo` (
  2. `kullanici` VARCHAR( 20 ) ,
  3. `kayit_tarihi` DATETIME,
  4. `eposta` VARCHAR( 255 ) ,
  5. `ziyaret_sayisi` INT( 12 )
  6. );

Tablo Silme

DROP TABLE tablo adı;,

Tablo İçindeki Verileri Silme

TRUNCATE TABLE tablo adı;

NOT:TRUNCATE komutu tablo içerisindeki verileri temizleyerek tablo içerisini boşaltır. Ancak tabloyu silmez.

Veri Sorgulama 

Veri’yi koşullarına, sütunlarına, durumuna göre sorgulama yapmamızı sağlayan komut SELECT‘dir. SELECT’in algoritması yani çalışma düzeni ilk istediğimiz sütunlar seçilir. Ardından ilgili tablomuz seçilir. Sonra ilgili tablodaki sütunlardan istediğimiz veriler ile ilgili koşullar seçilir

SELECT sütunlar FROM tablo_adı WHERE koşullar;

Örneğin; benim ogrenci diye tablo var ad , yas, sehir sütunlarım var ben memleketi Erzurum olanları listelemek istiyorum ve listelenen kişilerin isim, memleket ve yaşlarınıda görmek istiyorum.
Şu şekilde yapılır;


SELECT  ad,yas,sehir FROM ogrenci WHERE sehir="Erzurum"

Veri Eklme

Veri eklemek için kullanacağımız sql cümlesi yapısı şöyledir :
  1. INSERT INTO `tablo` ( `kullanici` , `kayit_tarihi` , `eposta` , `ziyaret_sayisi` )
  2. VALUES ('fatih', NOW( ) , 'eposta@adresi.com', '0');
Yapı olarak, önce INSERT INTO 'tablo adı' ile başlar burada hangi tabloya veri ekleme işlemi yapılacağı belirtilir. Bu kısımdan sonra parantez içerisinde hangi sıra ile veri alanları için verilerin belirtilmesi gerekiyorsa o sırada alanlar yazılması gerekiyor. Boş bırakılması durumunda geçerli sırada veri girilecektir. Bu kısımdan sonra VALUE kalıbı ve tekrar parantez içerisinde az önce belirtilmiş sırada gerekli veri türlerine göre verilerin belirtilmesi gerekir.


Veri Silme

Tablolarda yer alan kayıtların tamamını ya da WHERE koşul ile belirttiğimiz koşullara uyanları silmek için DELETE FROM tablo_adı komutunu kullanırız.

DELETE FROM ogrenci WHERE yas < “18”; => yaptığımız işlem ogrenci tablo’sundaki yaş sütununda 18 rakam’ından küçük olan yani 18 yaşından küçük olan satır’ları silmemizi sağlıcaktır.

Veri Güncellemek 

Olan bir satırdaki sütun değerini güncellememizi ve 1 den fazla sütun değerinide güncelleyebilmemizi sağlıyor.Tablolardaki kayıtları güncellerken UPDATE tablo_adı SET sütun_adı = deger WHERE koşul komutundan yararlanırız. ilk olarak tablo adımızı yazarız ardından SET komutu sayesinde güncellenicek sütunları ve yanına yeni değerlerini yazarız. Son olarak ta koşulumuzu yazarız.

UPDATE ogrenci  SET yas=”21″ WHERE yas=”1″;

ogrenci tablomdaki 1 yaşndakileri güncelleyerek 21 yasında yapıyor

NOT: Komutun SET sütun_adı=deger kısmında birden fazla veri değişikliği yapılabilir. Bunun için aralara virgül konularak sütun_adı=deger kısmı tekrarlanır.Veri İşlemlerinde Arama Gerçekleştirmek;

 Veri arama işlemini WHERE komutu üzerinde gerçekleştirmektir.LIKE komutu ile gerçekleşir.Sütun ile değer arasına yazılmaktadır.

SELECT * FROM ogrenci WHERE ad LIKE “%karas”

ogrenci tablosunda adının içinde karas geçen bütün verileri getirir.

ÖRNEK2; DELETE  FROM ogrenci WHERE ad LIKE “%karas”

ogrenci tablosunda adının içinde karas olan bütün verileri siler.

NOT: LIKE komutunda % işaretini kullanarak tüm hepsini çıkart emrini verebiliriz.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder