27 Temmuz 2015 Pazartesi

Bootsrap Formları

Merhaba arkadaşlar son iki haftadır php ile bootstrap da  kullanarak tipik bir blog yapmaya uğraşıyorum.Yaptığım aşamalarıda sizle adım adım paylaşacağım.Bir site olunca tabi ki üye olmak ve  o siteye giriş yapmak gerekiyor .İlk olarak bootstrap kullanarak kaydol formu oluşturuyoruz.Aşağıda kodunu ve nasıl göründüğünü size göstereceğim.Sizde istediğinize göre geliştirebilirsiniz.

Kaydol Formunun KoduCinsiyet

Formların isimlerine (name="") dikkat edelim çünkü forma girdiğiniz verileri o isimlerle çekeceğiz.O konuya ileride gireceğiz.Şimdi kodu incelerseniz action ve method kelimelerine rastlayacaksınız.Action formlara verileri girip kayıt ol butonuna tıkladığınızda actiona yazdığınız sayfa çağrılur.Method özelliği ise hangi HTTP yönteminin kullanılacağını tanımlar.Form verileri URL değişkeni olarak gönderilecekse (method="get")  HTTP mesajı olarak gönderilecekse (method="post") kullanlır.


Formun GörünüşüGiriş Formun Kodu


Formun Görünüşü25 Temmuz 2015 Cumartesi

Bootstrap Nedir Nasıl Kullanılır

Twitter Bootstrap (ya da kısaca Bootstrap) açık kaynak kod , web sayfaları veya uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek araçlar bütünü ve önyüz çatısı. Bootstrap, web sayfaları veya uygulamalarında kullanılabilecek, HTML ve CSS tabanlı tasarım şablonlarını içerir. Bu şablonlar form, navigasyon çubuğu, buton gibi arayüz bileşenleri oluşturmakta kullanılabilmektedir.

    Bootstrap'ı kullanabilmek için ilk olarak  Bootstrap'ın sayfasına giriyoruz.Dowloand Bootstrap butonuna tıklayarak klasörü indiriyoruz.Bilgisayarımıza indirdiğimiz  .zip uzantılı dosyanın içerisinde css, js ve fonts isimli üç klasör göreceğiz. Js ve Css klasörleri içerisinde hem normal boyutlu hemde isminde ” .min ” yazan sıkıştırılmış ve haliyle de dosya boyutu küçülmüş dosyalar göreceğiz.Daha sonra jquery dosyasını indirip Js klasörünün içine kopyalıyoruz.En son indirdiğimiz klasörün içine index.html diye sayfa açıp kodlamaya başlıyoruz.
      

      Html kısmında tanıtmanız lazım tabiki benim için sadece bootstrap.css gerekliydi size gerekli olan dosyaları şekildeki gibi tanıtırsınız. 

 
Artık istediğiniz gibi kodlayabilirsiniz benden size tavsiye projeye başlamadan önce Bootstrap sayfasına iyi bir göz atmanız :) 

              

3 Temmuz 2015 Cuma

MYSQL'de KULLANILAN OPERATÖRLER

MySQL' de Operatörler
OperatörMySQL' de YazılımıEkran ÇıktısıAçıklama
And (&&) SELECT 1 AND 1;/SELECT 1 && 0;1/0İki değerin 1 olması sonucu sonuç 1 olur değerlerden biri 0 ise sonuç 0 olur.
Or (||) SELECT 0 OR 1;/SELECT 0 || 0;1/0Bir değerin 1 olması sonucu sonuç 1 olur değerlerden ikisi 0 ise sonuç 0 olur.
XorSELECT 1 XOR 1;0Or kapısından gelen sonucun tersini verir.
:=SELECT @var1 := 1, @var2;1, NULLAtama işlemi yapar.
=SELECT 0 =1;0Eşit olup olmadığını kontrol eder.
<=>SELECT 1 <=> 11Eşit değilse sonuç 0 eşitse 1 sonucunu verir.
!=,<>SELECT 1 <> 10Eşit değilse sonuç 1 eşitse 0 sonucunu verir.
<=SELECT 0.1 <= 21Küçük veya eşit olması durumunda sonuç 1 dir.
>=SELECT 0.1 >=  20Büyük veya eşit olması durumunda sonuç 1 dir.
<SELECT 1 < 21Küçük olup olmadığını kontrol eder.
>SELECT 5 > 21Büyük olup olmadığını kontrol eder.
IS boolean_valueSELECT 1 IS TRUE, 0 IS FALSE; 1,1Boolean (Lojik kapılar) ile rakamları karşılaştırır. Aynı ise 1 değilse 0 verir.
IS NOT boolean_valueSELECT 1 IS FALSE, 1 IS TRUE0,1Boolean (Lojik kapılar) ile rakamları karşılaştırır. Aynı ise 0 değilse 1 verir.
IS NULLSELECT 1 IS NULL, 0 IS NULL, NULL IS NULL;  0,0,1Değer boşsa 0 değer varsa 1 verir.
BINARYSELECT BINARY 'a' = 'A';0Harflerin binary kodlarını karşılaştırır.
CONCATSELECT CONCAT('Merhaba',2);Merhaba 2Birleştirme işlemi yapar.
Bitwise OR(|) SELECT 29 | 15;31Sayıların binary karşılığının veya(or) kapısı ile işleme sokulması
Bitwise AND (&) SELECT 29 & 15;  13Sayıların binary karşılığının ve(and) kapısı ile işleme sokulması
Bitwise XOR(^) SELECT 55 ^ 25Sayıların binary karşılığının veyadeğil(xor) kapısı ile işleme sokulması
BIT_COUNT(N)SELECT BIT_COUNT(29)4Rakamı İkilik tabanda ki karşılığındaki 1 lerin sayısını verir.
REGEXPSELECT 'balomerci' REGEXP 'omer' ;1Cümlenin içindeki kelimeleri aratır varsa 1 yoksa 0 değeri verir. 
LIKESELECT * FROM `ogrenci` WHERE adi like 'A%'ogrenci' tablosunun 'adi' sütununda A ile başlayanları sıralar.
BETWEN…AND SELECT * FROM `ogrenci` WHERE ono BETWEEN 6 and 11ogrenci' tablosunun 'ono' sütununda 6 ile 11 arasındakileri sıralar.
DIVSELECT 5 DIV 2; 25 / 2 sonucunu yuvarlayarak yazar.
MOD (%) SELECT 25 % 2125/2' nin kalanını yazar.
+SELECT 2+1;3Toplama işlemi
-SELECT 2-1;1Çıkarma işlemi
*SELECT 3*2;6Çarpma işlemi
/SELECT 10/2;5Bölme işlemi

MYSQL'de CASE, IF, IFNULL, NULLIF KULLANIMI

CASE

MySQL'de bazı yerlerde (örneğin select işleminde seçilecek değer için) koşul kullanılabilir. Case deyimini bu işlem için kullanabiliriz.


Kullanım Şekli:
SELECT alan1, alan2,
CASE alan3
WHEN 'deger1' THEN 'deger1a'
WHEN 'deger2' THEN 'deger2a'
WHEN 'deger3' THEN 'deger3a'
ELSE 'ön tanımlı değer'
END
FROM tablo

Örnekle açıklayalım:

Öğrenci Tablosu
ad
soyad
bolumId
bolumAdi
Mehmet
Durmaz
1
Bilgisayar Öğretmenliği
Ahmet
Yıkılmaz
1
Bilgisayar Öğretmenliği
Ayşe
NULL
2
Fizik Öğretmenliği
Melek
Tunc
2
Fizik Öğretmenliği
Seher
Ay
5
Biyokimya Mühendisliği
Şakir
Yok
4
Kimya Öğretmenliği
Abbas
Kırmızı
3
Fizik Bölümü
Ayşe
Pekmez
2
Fizik Öğretmenliği
Mert
Günaydın
5
Biyokimya Mühendisliği

Bu örneğimizde bolumıd'si değerine göre bölüm adlarını yazdırıcağız.

//Ekrana gelecek sutunlerı belirledik
SELECT ad,soyad,bolumId,case bolumId
 
 
//bolumId si değerine göre gelecek yeni değerleri belirledik
When '1' then 'Bilgisayar Öğretmenliği'
When '2' then 'Fizik Öğretmenliği'
When '3' then 'Fizik Bölümü'
When '4' then 'Kimya Öğretmenliği'
When '5' then 'Biyokimya Mühendisliği'
 
 
//yeni değerlerin sütun ismini bolumAdi olarak değiştirdik
end as bolumAdi from ogrenci


IF-ELSE


If kullanımı basit bir koşul ifadesidir.


Kullanım Şekli:
SELECT 
IF     'kosul_ifadesi' THEN 'komutlar1'
ELSEIF 'kosul_ifadesi' THEN 'komutlar2'
ELSE 'komutlar3'
END IF
FROM tablo
Örnekle açıklayalım;
ad
soyad
notu
Mehmet
Durmaz
45
Ahmet
Yıkılmaz
58
Ayşe
NULL
65
Melek
Tunc
18
Seher
Ay
92
Şakir
Yok
85
Abbas
Kırmızı
62
Ayşe
Pekmez
55
Mert
Günaydın
38

Bu örneğimizde notu 60 dan yüksek olan öğrencilere geçti yazacak düşüklere kaldı.

  1. SELECT ad,soyad  
  2. IF(notu>=60,"GECTİ ","KALDI")   
  3. AS sonuc  
  4. FROM ogrenci 

,


IFNULL

Ifnull kullanımı içinde verilen iki değer için eğer ilk değer boş(null) değilse sonuca ilk değeri,  boş ise sonuca ikinci değeri döndürür. Ifnull sonuca bir string  yada integer değerlerini döndürür.

Kullanım Şekli:

1
2
3
4
5
SELECT IFNULL(1,0); -- returns 1
 
SELECT IFNULL('',1); -- returns ''
 
SELECT IFNULL(NULL,'IFNULL function'); --Örnekler;

SELECT IFNULL(1,2); 

SONUÇ:1

  1. SELECT IFNULL(NULL,2);  

SONUÇ:2


NULLIF

Nullif koşul ifadesinde eğer içinde verilen iki değer eşit ise boş(null) değerini değil ise ilk değeri değer sütunumuza döndürecektir.

Kullanım Şekli:

NULLIF(ifade1, ifade2);
Örnekler:

  1. SELECT NULLIF(2,2);  

SONUÇ:NULL


SELECT NULLIF(2,3); 

SONUÇ:2