2 Temmuz 2015 Perşembe

MYSQL'de Join Kullanımı

Joinler ilişkili tablolar arasında işlem yapılmak için kullanılır.Sık sık tekrar edilen veriler hafızada yer kaplamaması için ayrı tablolar şeklinde tutulur.Bu ilişkili tablolara ulaşmak için joinleri kullanırız.

Joinler 4 çeşittir;

1.Inner Join
2.Left Join
3.Right Join
4.Full Join


Aşağıdaki iki örnek tabloyu alalım

öğrennciler;


id
ogrenci_ad
ogrenci_soyad
yas
bolum
hoca_id
1
12
2
12
3
8
4
5hocalar;


id
hoca_ad
hoca_soyad
brans
581215
Görüldüğü üzere birbirleri ile ilişkili tablolarımız var.Yapmak istediğimiz ise bir öğrencinin hocasının adını, soyadını ve branşını öğrenmek istiyorum işte bu durumda joinleri kullanırız.


Inner Join 


Inner join en çok kullanılan join türüdür ve her iki tablodaki ortak kayıtları döndürür. Bir başka ifade ile iki tablonun kesişimini döndürür.Mesela öğrenciler ve hocalar tablosunu birleştirmek istersek;

SELECT * FROM  hoca h INNER JOIN ogrenci o ON h.id=o.hoca_id;

,

Left Join

 Left join inner joine benzerdir fakat left join sağ tarafdaki tablonun tamamını alır.

SELECT * FROM  hoca h LEFT JOIN ogrenci o ON h.id=o.hoca_id;

Right Join

Rigt joinde inner joine benzerdir fakat right join sağ taraftaki tablonun tamamını alır.

SELECT * FROM  hoca h RIGHT JOIN ogrenci o ON h.id=o.hoca_id;

Full Join

Tüm öğrencileri ve tüm hocaları seçmek istersek full join kullanılır.

SELECT * FROM  hoca h FULL JOIN ogrenci o ON h.id=o.hoca_id;


  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder